Introduction

Introductie

Als illustrator en Kunst en Cultuur docent zet ik mij in om mijn leerlingen en studenten kritisch te laten kijken, nadenken, en communiceren met niet alleen de kunst, maar ook met de maatschappij en wereld om hen heen.

Binnen mijn studies, zowel de docenten opleiding als de master, was mijn focus tweeledig. Aan de ene kant heb ik een fascinatie voor het gebruik van digitale technieken. Daarnaast heb ik mij gefocust op de vrijheid van expressie en taboes binnen de kunst en specifiek de vertaling naar het kunstonderwijs. Wat mag wel en wat mag niet?

 

Na het afronden van de ‘international masters artist educator’ (internationaal georiënteerde master kunsteducatie) heb ik de gelegenheid gekregen om fulltime in het onderwijs aan de slag te gaan. Binnen mijn huidige werk kan ik mij focussen op de ontwikkeling van lesmateriaal en het verzorgen van lessen, een ideale combinatie van lesgeven en ontwikkelen voor een diverse groep mensen.

Introduction

 

As an illustrator and artist educator, I am committed to make my students look and reflect critically, not only at art, but also on the society and world around them.

 

Within my studies, both the teacher training program and the masters, my focus was twofold. On the one hand I have a fascination for the use of digital techniques, in both my personal work as in education. In addition, I have focused, in my studies, on the freedom of expression and taboos within art and specifically it’s translation into art education. What is allowed and what is not allowed?

 

After completing the 'international masters artist educator', I got the opportunity to work full-time in education. Within my current work I can focus on the development of materials and providing lessons, an ideal combination of teaching and developing for a diverse group of people.

 

Contact

Mocht u vragen hebben na het bezoeken van deze website, of gewoon contact willen opnemen, dan kunt u mailen naar het adres info@sjorshouwer.nl

If you have any questions after visiting this website, or would like to contact us, you can mail to the address info@sjorshouwer.nl

Contact formulier

 
 
 

Contact form

Copyright @ All Rights Reserved